نمايش اخبار
کد مطلب: 13790 تعداد بازدید: ۱۲۴۸

سرفصل ها و برنامه كلاسهاي آنلاين گرايش ادبيات عرب

یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۳
برنامه كلاس هاي آنلاين گرايش ادبيات عرب
 
 
18:30 الی 19:30
19:30 الی 20:30
20:30 الی 21:30
شنبه
-
علوم بلاغی
علوم بلاغی
یکشنبه
-
علوم بلاغی
علوم بلاغی
دوشنبه
-
علوم بلاغی
علوم بلاغی
سه شنبه
-
-
-
چهارشنبه
-
-
-
 
سرفصل های دروس گرایش ادبیات عرب به ترتیب برگزاری کلاس ها به شرح زیر می باشند:
ر
سرفصل صرف
تعداد
جلسات
سرفصل نحو
تعداد
جلسات
سرفصل علوم بلاغی
تعداد
جلسات
1
صرف کارگاهی
20
صرف کارگاهی
10
صرف و نحو کارگاهی
20
2
صرف کاربردی
10
نحو کارگاهی
20
بلاغت کارگاهی
20
3
تجزیه
صرف
12
تجزیه و ترکیب
12
بلاغت کاربردی
10
4
لغت
8
آشنایی با منابع صرفی و لغوی
6
آشنایی با منابع بلاغی
6
5
آشنایی با منابع صرفی و لغوی
8
عبارتخوانی منابع صرفی
8
عبارت خوانی متون بلاغی
16
6
عبارتخوانی
10
آشنایی با متون نحوی
6
روش تدریس بلاغت
6
7
روش تدریس صرف
6
متن خوانی
12
 
 
8
 
 
روش تدریس نحو
6
 
 
 
جمع
74
جمع
80
جمع
78
تذكرات:
 
1.      گذراندن سرفصل های هر درس به صورت به هم پیوسته می باشد و مجوز حضور در کلاس هر سرفصل، کسب نمره قبولی در سرفصل قبلی می باشد؛
2.      ارزیابی هر یک از سرفصل های دروس در طول شرکت در کلاس ها توسط استاد مربوطه انجام می شود؛
3.      صدور یا تمدید مجوز تدریس منوط به موفقیت در آزمون جامع آن درس می باشد؛
4.      زمان برگزاری آزمون جامع متعاقبا اعلام خواهد شد.