نمايش اخبار
کد مطلب: 12698 تعداد بازدید: ۵۴۲

تعلیم، تربیت و تزکیه

دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۳
تفاوت بسیار لطیفی بین سه مقام تعلیم ،تربیت و تزکیه وجود دارد. گاهی یک باغبان در مقام معلمی قرار می گیرد یعنی مهارت باغبانی را تعلیم می دهد .ممکن است بر اساس جزوه یا کتابی که به دانشجویان داده است در مقام استاد یا معلمی قرار بگیرد و مهارت های لازم برای باغبانی را تعلیم دهد، این معلم باغبان است. حالا ممکن است که این باغبان در مقام عمل، زمینی را برای باغبانی انتخاب کند، آنرا آماده ی کاشت کند و عملا نهال هایی را در باغ می کارد، این مقام مربی و تربیت است. باغبان شرایط را برای رشد نهال آماده ی کند. مربی کسی است که زمینه را برای رشد وجود نهانی ما آماده می کند. یعنی آفات را برمی دارد و زمینه را آماده می کند تا نهال وجود ما رشد کند. مقام تزکیه کننده از مقام مربی بالاتر است. مزکی کسی است که هم تعلیم می دهد ،هم وارد عمل می شود ،هم آفات و سموم را از آب و هوا برمی دارد، هم نهال را می کارد و از نهال ها مراقبت می کند که آنها رشد مناسبی داشته باشند یعنی شاخه ها را هرس می کند و سم پاشی می کند تا جایی که درختان به ثمر برسند. یعنی استعدادهایی که در نهان انسان وجود دارد به ثمر برسد و رشد کند.
حیدری کاشانی/ به نقل از سایت یا مجیر