نمايش اخبار
کد مطلب: 12583 تعداد بازدید: ۳۳۴

گروه آموزشی

سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳
تشکیل گروه های آموزشی در مدارس، به منظور کیفیت بخشی به آموزش،جذب اساتید فرهیخته و نیاز سنجی و آسیب شناسی مداوم فرایند تعلیم و تعلم با تاکید بر اقتضائات بومی از مصوبات شورای‌عالی و  در اولویت راه اندازی است.